• 26-29 Nisan 2018

  Merit Crystal Cove Hotel - Girne, Kıbrıs

 • TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
  EĞİTİM TOPLANTISI
  "ÇOCUK HEKİMİNİN 1 GÜNÜ"
  İNTERAKTİF-OLGULARLA

  26-29 Nisan 2018

  Merit Crystal Cove Hotel - Girne, Kıbrıs

 • TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
  EĞİTİM TOPLANTISI
  "ÇOCUK HEKİMİNİN 1 GÜNÜ"
  İNTERAKTİF-OLGULARLA

  26-29 Nisan 2018

  Merit Crystal Cove Hotel - Girne, Kıbrıs

 • TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
  EĞİTİM TOPLANTISI
  "ÇOCUK HEKİMİNİN 1 GÜNÜ"
  İNTERAKTİF-OLGULARLA

  26-29 Nisan 2018

  Merit Crystal Cove Hotel - Girne, Kıbrıs

DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,


Bu yıl 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Kıbrıs, Merit Crystal Cove Hotel- Girne’ de gerçekleştirmeyi planladığımız "Çocuk Hekiminin Bir Günü" adlı Eğitim Toplantımızın birincisine sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayız.


Çocuk hekimliği alanındaki gelişmelere her zaman önem veren derneğimizin konularında uzman değerli hocalarımızın katılımları ile çocuk hekiminin bir günde göreceği her türlü konuyu interaktif olgularla paylaşabileceği oturumlar olacaktır.


Çocuk sağlığı alanındaki eğitim toplantımızın verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz.


Bilimsel paylaşımın yanı sıra yavru vatan Kıbrıs'ın tarihi ve doğal güzelliği ile vazgeçilmez bölgelerinin başında yer alan Girne’de buluşmak dileğiyle en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Genel Sekreteri


Prof. Dr. Aysun Bideci
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Başkanı

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Aysun BİDECİ
 • Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
 • Prof. Dr. Ömer ERDEVE
 • Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
 • Prof. Dr. Alev HASANOĞLU
 • Prof. Dr. Elif ÖZMERT
 • Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU
 • Prof. Dr. Hasan TEZER

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan

 • Prof. Dr. Aysun BİDECİ

Başkan Yardımcısı

 • Prof. Dr. Koray BODUROĞLU

Genel Sekreter

 • Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

 • Prof. Dr. Elif ÖZMERT

Sayman

 • Prof. Dr. Orhan DERMAN

ÜYELER

 • Prof. Dr. Handan ALP
 • Prof. Dr. Ali ANARAT
 • Prof. Dr. Semra ATALAY
 • Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
 • Prof. Dr. Sevcan BAKKALOĞLU EZGÜ
 • Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
 • Prof. Dr. Rahmi ÖRS
 • Prof. Dr. Nuran SALMAN
 • Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU

* İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

ANA KONULAR

PROGRAM

26 NİSAN 2018, PERŞEMBE

18.00 – 18.10 Açılış
Enver Hasanoğlu
18.10 – 19.30 Oturum - I
Başkanlar: Alev Hasanoğlu
                    Elif Özmert


> Sağlıklı Çocuğu Nasıl İzleyelim ?
                    Filiz Şimşek Orhon

> Anne-Babaların Sık Sorduğu Sorular
                    Aysu Duyan Çamurdan

27 NİSAN 2018, CUMA

08.30 – 10.00 Oturum - II
Başkanlar: Asuman Çoban
                    Nurullah Okumuş

Yenidoğanda Tehlike İşaretleri ve Yapılması Gerekenler
                    Nurullah Okumuş

Sarılığı Olan Bebek
                    Ömer Erdeve
10.00 – 10.15 Kahve Arası
10.15 – 11.45 Oturum - III
Başkanlar: Rüveyda Bundak
                    Aysun Bideci


Büyümenin Değerlendirilmesi ve Boy Kısalığı Olan Çocuk
                    Rüveyda Bundak

Gelişimin Değerlendirilmesi ve Gelişme Bozukluğu Olan Çocuk
                    Elif Özmert
11.45 – 12.45 Oturum - IV
Başkanlar: Alev Hasanoğlu

                    Aydan Kansu

Beslenme Takvimi (0-1 yaş)
                     Ayşe Selimoğlu
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği ve Poster Tartışmaları
14.00 – 15.30 Oturum - V
Başkanlar:
Aydan Kansu
                    Ayşe Selimoğlu

İştahsız Çocuk
                    Aysu Duyan Çamurdan

Besin Allerjisi Olan Çocuk
                     Cansın Saçkesen
15.30 – 15.45 Kahve Arası
15.45 – 16.45 Oturum - VI
Başkanlar:
Hasan Bozer
                    Sevcan Bakkaloğlu Ezgü

Baş Ağrısı Olan Çocuk
                    Deniz Yüksel

Karın Ağrısı Olan Çocuk
                     Aydan Kansu
16.45 – 17.45 Oturum - VII
Başkanlar:
Alev Hasanoğlu
                    Rüveyda Bundak

Malnütrisyon; Tanı -Tedavi ve İzlemde Dikkat Edilmesi Gerekenler
                    İlyas Okur

Obez Çocuk; Nasıl Değerlendirelim, Ne Yapalım?
                     Aysun Bideci
17.45 – 18.30 Oturum - VIII
Başkanlar:
Asuman Çoban
                    Emine Güllüelli

Dermatolojik Sorunu Olan Çocuk
                    Nilsel İlter

28 NİSAN 2018, CUMARTESİ

08.30 – 09.30 Oturum - IX
Başkanlar:
Elif Özmert
                    Hasan Tezer

Yeni Aşılar
                    Yıldız Camcıoğlu

Eksik Aşılı Çocuğun Aşılanması
                    Filiz Şimşek Orhon
09.30 – 10.30 Oturum - X
Başkanlar:
Yıldız Camcıoğlu
                    Cansın Saçkesen

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuk
                    Nazan Dalgıç

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuk
                    Hasan Tezer
10.30 - 10.45 Kahve Arası
10.45 - 11.45 Oturum - XI
Başkanlar:
Gülten Erçal
                    Aysu Duyan Çamurdan

Hışıltılı Çocuk
                    Cansın Saçkesen

Göğüs Ağrısı Olan Çocuk
                    İlker Ertuğrul
11.45 - 12.45 Oturum - XII
Başkanlar:
Enver Hasanoğlu
                    Hasan Tezer

İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuk
                    Sevcan Bakkaloğlu Ezgü

Eklem-Bacak Ağrısı Olan Çocuk
                    Sevcan Bakkaloğlu Ezgü
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Başkanlar:
Aysu Duyan Çamurdan
                    Filiz Şimşek Orhon
15.00 – 15.30 Kahve Arası
15.30 – 16.30 Oturum XIII
Başkanlar:
Elif Özmert
                    Orhun Çamurdan

Erken Puberte; Ne zaman?
                    Aysun Bideci

29 NİSAN 2018, PAZAR

09.00 – 10.15 Oturum - XIV
Başkanlar:
Aysun Bideci
                    Sevcan Bakkaloğlu Ezgü

Çocuklarda Pre-Probiyotik; Ne Zaman Ne Şekilde Kullanılmalı?
                    Meda Kondolot

Çocuklarda Akılcı Vitamin - Mineral Kullanımı
                    İlyas Okur
10.15 – 11.15 Sözlü Bildiri Oturumu
Başkanlar:
Aysun Bideci
                    Elif Özmert

11.15 – 11.30 Kapanış

BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 10 Nisan 2018

Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Bildiri özetleri sözel ve poster olarak kabul edilecektir.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelime geçmemelidir.
 • Bildiri özetlerine 1 adet resim/ 1 adet tablo eklenebilir.
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 • Online Abstract Module'ü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı " linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 10 Nisan 2018

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


GENEL BİLGİLER


TOPLANTI YERİ VE TARİHİ
“Çocuk Hekiminin Bir Günü” Eğitim Toplantısı 26 - 29 Nisan 2018 tarihleri arasında Merit Crystal Cove Hotel, Girne – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecektir

KAYIT DESKİ
Kayıt deski 26 - 29 Nisan 2018 tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacaktır.

YAKA KARTI
Tüm katılımcı ve refakatçilerin kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

DAVET MEKTUBU
Kaydını tamamlamış olan katılımcılara, toplantılara katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla, talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamamaktadır.

KREDİLENDİRME
Eğitim Toplantısı Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından kredilendirilecektir.

KATILIM BELGESİ
Eğitim toplantısına kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifkası kongrenin son gününde kayıt deskinden verilecektir.

SERGİ ALANI
Eğitim toplantısı boyunca katılımcı frmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılacak olan alanda sergileyebilecektir. Sergi alanı toplantı boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

TRANSFER
Transfer talepleriniz için Symcon Turizm ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

KKTC’YE GİRMEK İÇİN KİMLİK BELGESİ
TC uyruklular nüfus cüzdanları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret amacı ile giriş yapabilirler. Uçak seyahati dış hatlar terminalinden pasaport veya nüfus kağıdı ile gerçekleştirilmektedir. Pasaport ile çıkış yapan ziyaretçilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girerken pasaportlarına damga vurulduğundan; daha sonraki tarihleride yapılacak olan Yunanistan girişlerinde vize problemi yaşanmaktadır. Kimlik ile girişte gümrük polisinin vermiş olduğu belge; giriş ve çıkışta gösterilmek zorunluluğu olduğu için belgenin mutlaka saklanması gerekmektedir.

İLETİŞİM
Türkiye’deki tüm GSM operatörlerinin hatları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanılabilecektir. Ancak görüşme yapılabilmesi için telefon hatlarının yurtdışı görüşmelere açık olması gerekmektedir. Bu sebeple yola çıkmadan önce operatörünüz ile görüşüp hattınızla ilgili teyit almanız tavsiye edilir.

REFAKAT
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 18 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diğer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüğünden muvafakat alma zorunluluğu bulunmaktadır.

HAVAALANI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dış hatlar terminalinden giriş-çıkış yapılacaktır.

TEKNİK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elektrik voltajı 240 olup, BS standardı kullanılmaktadır. 3’lü adaptörle 220/240 Volt A/C kullanılmaktadır. Basit bir dönüştürücü adaptör yardımıyla ülkemize kullanılan fşlerin kullanılması mümkündür.

İKLİM
Kıbrıs'ın iklimi tipik bir Akdeniz iklimidir. Nisan ayında Kıbrıs'ta ortalama hava sıcaklığı gündüz 21 oC, gece 14 oC civarındadır. Deniz kıyıları yazın serin olmakla beraber, nemli olduğundan iç kesimlere göre daha sıcaktır. Deniz suyu sıcaklığı ortalama 21.5 oC, nem ortalaması ise %68’dir.

GİRNE HAKKINDA


GİRNE’NİN TARİHİ
Girne kasabasının tarihi M.Ö. 10. yüzyıla dayanır. Ege bölgesinden gelen küçük toplulukların ilk yerleşim merkezi olan Girne, Kıbrıs’ın eski çağlardaki 10 krallığından birinin merkezi olarak Kıbrıs’a hakim olan çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi bir kenttir. Bizanslılar tarafından savunmaya müsait bir şekile getirilen Girne’nin eski liman bölgesi , kale ve çevresini yeniden inşa eden Lüzinyanlar ve Venedikliler tarafından geliştirilmiştir. Osmanlılar döneminde önemsiz bir liman olarak kalan Girne, İngilizler tarafından bir liman ve sayfye kasabası olarak yeniden düzenlenmiştir. Tarihi Liman, Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi, St. Hilarion Kalesi, Balabayıs Manastırı ve Folklör Müzesi görülmeğe değer tarihi yerlerden bazılarıdır.

GİRNE’NİN ADI (KYRENIA)
Girne, bir söylentiye göre M.Ö. 10. yüzyıda Peloponez’den gelen Aka’lar tarafından kurulmuştur. Kurucuları kente anavatanlarındaki bir dağın adı olan Kyrenia demişlerdir. Diğer bir söylentiye göre ise M.Ö. 9. yüzyıl ortalarında kıyı boyu ticaret kolonileri kuran Fenikeliler ilk yerleşen topumdur. Roma kaynaklarında kentin adı Corineum olarak geçmektedir. Seyyah Oldenburg 1211’de Kıbrıs’ı ziyaret ettiğinde Kral I. Hugh zamanında Schernae (Kyrenia) için, “içerisinde sur duvarları ve burçları olan küçük yalı kasabası” demiştir. Bu alıntılarda şirin anlamındaki ismin bugüne kadar uğradığı değişimler sonucu Girne olduğu varsayılabilir.

BELLAPAİS MANASTIRI
Girne’de bulunan Bellapais Manastırı 1158 ve 1205 yılları arasında inşa edilmiştir. Beşparmak dağlarının eteğinde bir kayalık üzerinde kurulmuş olan manastırın bugünkü adı Franızca “Abbaye de la Paix” den (Barış Manastırı) türemiştir. Manastır, Gotik sanatın bir şaheseri ve Yakın Doğu’daki en güzel örneği olarak bilinmektedir. Bellapais’in ilk sakinlerinin Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudus’ü ele geçirdiği zaman Kıbıs’a göç eden Augustinian mezhebi rahipleri olduğu bilinmektedir. İlk manastır binanın yapımı (1198 - 1205) yılları arasında olmuştur. Günümüzde ayakta kalan yapının büyük bir kısmını Fransa Kralı III. Hugh (1267 -1284) inşa ettirmiştir. Manastırın ortasındaki avlunun dört yanını çeviren revakalar ve yemekhane Kral IV. Hugh döneminde (1324 - 1359) yapılmıştır. Ada Osmanlıların eline geçtikten sonra bina Yunan Ortodoks Kilisesi’ne verilmiştir.

GİRNE KALESİ
Günümüzde Girne’nin sembolü olan Girne Kalesi Kıbrıs’taki en görkemli yapılardan birisidir. Kale bugünkü biçimine ulaşıncaya kadar pekçok değişiklik geçirmiştir. Söz konusu değişiklikler temelde üç evreye ayrılır. Girne Limanı’nın doğusunda yer alan bu kalenin tespit edilebilen ilk evresi 7. yüzyıla aittir. Söz konusu dönemde ortaya çıkan Arap akınlarına karşı kenti savunmak amacı ile adayı yönetmekte olan Bizanslılar tarafından inşa edilen ilk kaleye ait çok az kalıntı mevcuttur. Kale bugünkü formuna büyük ölçüde ikinci evrede, ada Lüzinyanların hakimiyetinde iken 1208 - 1211 yılları arasında ulaşmıştır. 14. yüzyılda Venedik saldırıları ile hasar gören kale, 1491’de adanın Venediklilerin eline geçmesinin ardından yapılan son eklemelerle de bugünkü biçimine kavuşmuştur. Kuzeybatı ve güneydoğuda yer alan kuleler Venediklilerin Osmanlılara karşı kaleyi sağlamlaştırmak üzere bu evrede yaptığı eklemelerdendir. Bu önlemlere karşın kale, 1570 yılında, Lefkoşa'daki Osmanlı zaferinden sonra direniş gösterilmeden Osmanlılara teslim edilmiş, bu sayede olması muhtemel bir muharebe nedeni ile zarar görmemiştir.KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ ERKEN DÖNEM
(22 Ocak 2018 tarihine kadar)
GEÇ DÖNEM
(22 Ocak 2018 tarihinden sonra)
Uzman 500 TL 550 TL
Dernek Üyesi 400 TL 450 TL
Asistan 300 TL 350 TL
Refakatçi 225 TL 250 TL
Hemşire 250 TL 300 TL
Firma Yetkilisi
* Toplantı Standı Mevcut Olan
450 TL 500 TL

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Toplantı çantası
 • Konuşma Özetleri, Poster Bildirilerin de yer aldığı toplantı CD’si (izin alınmış olanlar)
 • Kongre cep program kitapçığı
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve frmaların aktivitelerine katılım
 • Toplantı program kitabı
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına katılım

REFAKATÇİ KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve firma aktivitelerine katılım
 • Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına katılım

Önemli Not;

 • Dernek üyesi kayıt ücreti yıl içinde aidat yenilemesi yapan üye hekimler için geçerlidir.
 • Toplantı bilimsel toplantılarına Firma yetkilisi olarak katılmak isteyen herkesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Refakatçi kayıt ücreti hekim olmayan refakatçiler için geçerlidir.
Kayıt Fiyatlarına KDV ilave edilecektir.


KONAKLAMA ÜCRETLERİ

OTEL ERKEN DÖNEM
(22 Ocak 2018 tarihine kadar)
GEÇ DÖNEM
(22 Ocak 2018 tarihinden sonra)
Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada
İkinci Kişi Farkı
Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada
İkinci Kişi Farkı
MERIT CRYSTAL COVE 2.250 TL 800 TL 2.500 TL 800 TL
 • Otele giriş 26 Nisan 2018 saat 14:00 olup, ayrılış 29 Nisan 2018 saat 12:00'dır. Otel ayrılış saatini uzatmak isteyen misafirlerimiz, kayıt deskine ek ücret ödeyerek odalarını uzatabilirler. Otelin müsaitliği doğrultusunda yardımcı olunacaktır.
 • Toplantı oteli olan Merit Crystal Cove Hotel’de konaklama 3 gece ve Herşey Dahil konseptindedir.
 • Otelde konaklama 3 gece olup, daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.
 • Konaklama otellerinden kendi imkanları ile oda rezervasyonu yaptıran misafirlerimizden konaklama yaptıkları süre kadar DIŞ KATILIM ücreti alınacaktır.
* Toplantı tarihinden sonra zamanında ödenmeyen veya geciktirilen tüm ödemeler için bütçelerde ve web sitesinde ilan ettiğimiz gibi %10 ekleme yapılacak ve tarafınıza yansıtılacaktır.


DIŞ KATILIM ÜCRETİ

DIŞ KATILIM ÜCRETİ (Günlük) 245 TL + KDV (18:00’e kadar geçerlidir.)

Toplantı bilimsel aktiviteleri süresince toplantı otellerinde konaklamayan katılımcıların, refakatçilerin ve Firma temsilcilerinin, toplantı oteli olan Merit Crystal Cove Hotel’de “her şey dahil” konseptinde çalısması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Toplantı merkezinde alınacak akşam yemekleri dahil değildir.

Dış katılımcı farkı;

 • Merit Crystal Cove Otel’de verilecek olan öğle yemeği (26 - 27 - 28 Nisan 2018 tarihlerinde geçerlidir).
 • Otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar.

TRANSFER

26 - 29 Nisan 2018 tarihleri arasında, transferlerini Symcon Turizm'e bildirmiş tüm katılımcıların transferleri gidiş - dönüş (havaalanı - otel - havaalanı) olarak yapılacaktır. Tek yön toplu transfer ücreti 80 TL’dir. Bu transfer Fiyatı 26 Nisan 2018 geliş, 29 Nisan 2018 dönüş şeklindeki toplu transferler için geçerlidir.
Bu tarihler dışında transfer talebiniz olması halinde tek yön transfer ücreti 275 TL olarak ücretlendirilecektir.

En az 10 kişi olması durumunda toplu transfer ücreti geçerli olacaktır.
Özel transferler için lütfen Symcon Turizm ile irtibata geçiniz.HESAP NUMARALARI

Hesap Adı: Simkon Turizm İnş. ve Tic. Ltd. Şti.
Banka: Finansbank - Capitol Altunizade - 1056
TL Hesabı: TR9200 1110 0000 0000 11613147
EURO Hesabı: TR4200 1110 0000 0000 11613174
USD Hesabı TR9600 1110 0000 0000 11613172

Firma Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına toplantı kodu olan KON: 0475 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile Firma fatura bilgilerinin (Toplantı bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) faks veya e-mail yolu ile gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

Katılımcılara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına toplantı kodu olan KON: 0475 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka Ad-Soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (Toplantı bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) faks veya e-mail yolu ile gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

İPTAL KOŞULLARI:

 • 22 Ocak 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin tamamı iade edilecektir.
 • 22 Ocak -23 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan iptallerde alınan ödemenin %50’si iade edilecektir.
 • 24 Şubat 2018 ve sonrası yapılan iptallerde iade yapılmayacaktır.KONGRE DÜZENLEME KURULU

   TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
   Tel : 0312 438 19 34 (pbx)
   Faks: 0312 438 19 35
   Web: www.millipediatri.org.tr

TOPLANTI ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Tel : 0216 580 90 00 pbx
   E-Posta: info@cocukhekimininbirgunu.org
   Web: www.symcon.com.tr